فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

کمیته آموزشی

 

كميته آموزش:

به استناد بخشنامه شماره 6326/1803 مورخ 20/1/85 سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، موضوع اصلاح دستورالعمل هاي آموزش كاركنان دولت و بند 3 بخشنامه مذكور اعضاء كميته آموزش شركت تعيين و در سال 88 و با حضور نماينده محترم استانداري نسبت به تشكيل يك جلسه اقدام نمود. در سال 88 تعدادي از پرسنل جهت آموزش اعزام گرديدند

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام