فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه منتهی به سال مالی ١٣٩٥ شرکتهای غله وخدمات بازرگانی مناطق ٣ و ٤و ٦ و

جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه منتهی به سال مالی ١٣٩٥ شرکتهای غله وخدمات بازرگانی مناطق ٣ و ٤و ٦ و
با حضور مديرعامل واعضاء هيات مديره مناطق ياد شده و نمايندگان وزارت دارايی , وزارت دادگستری و وزارت جهاد کشاورزی و اعضای هيات مديره شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ايران
جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه منتهی به سال مالی ١٣٩٥ شرکتهای غله وخدمات بازرگانی مناطق ٣ و ٤و ٦ و


جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه منتهی به سال مالی ١٣٩٥

شرکتهای غله وخدمات بازرگانی مناطق ٣ و ٤و ٦ و ١١ با حضور

مديرعامل واعضاء هيات مديره مناطق ياد شده و نمايندگان

وزارت دارايی, وزارت دادگستری و وزارت جهاد کشاورزی و

اعضای هيات مديره شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ايران

ومديران و کارشناسان شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی در مورخ 25 و 26مرداد ماه 96

با نظم و ترتيب خاص در محل سالن همایشهای اینشرکت در شهر شیراز

برگزارگرديد.

 

روابط عمومی شرکت غله

وخدمات بازرگانی منطقه ٣

_____ _____ _ _______   ____1396/5/28  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 223  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام