فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

بازدیدهای متعدد کارگروه های کارشناسی از واحدهای نانوایی و کارخانجات آردسازی استان فارس

بازدیدهای متعدد کارگروه های کارشناسی از واحدهای نانوایی و کارخانجات آردسازی استان فارس
کارگروه های کارشناسی متشکل از کمیته های ادارات مختلف از واحدهای نانوایی و آردسازی بازدید نموده اند.
بازدیدهای متعدد کارگروه های کارشناسی از واحدهای نانوایی و کارخانجات آردسازی  استان فارس


بازدیدهای متعدد کارگروه های کارشناسی از واحدهای نانوایی وکارخانجات آردسازی  استان فارس

کارگروه های کارشناسی متشکل از کمیته های ادارات مختلف ازواحدهای نانوایی و آردسازی بازدید نموده اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی فارس طی سال 96  ، صد و ده مورد بازدید توسط کارگروه های کارشناسی مرکب از ادارات از جمله : فرمانداری، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه ، اتحادیه صنف نانوایان ،سازمان صنعت معدن و تجارت، اداره کل استاندراد و تحقیقات صنعتی استان فارس و دانشگاه علوم پزشکی از واحدهای نانوایی وکارخانجات آردسازی به عمل آمده است. به گفته عسکرزاده ،رییس اداره آرد و نان شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه ، هدف از این بازدیدها ارتقا کیفیت و سلامت آرد ونان و نمونه برداری از آردهای تولیدی جهت آزمایش توسط شرکت غله ، اداره استانداردو دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

همچنین در جریان این بازدیدها کمیته های مربوطه  بر موارد بهداشتی از لحاظ فردی و مکانی ، استفاده از خمیرمایه بهداشتی و نمک استاندارد در واحدهای نانوایی نظارت کرده اند.

روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه1396/12/12  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 164  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام