فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

ارزیابی کیفی نانوایی ها استان توسط کارشناسان آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه

ارزیابی کیفی نانوایی ها استان توسط کارشناسان آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه
کارشناسان آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه،طی بازدیدهای منظم و برنامه ریزی شده از تعدادی از نانوایی های استان، اقدام به بررسی کیفی نانهای تولیدی و امتیاز بندی این نانوایی ها نمودند.
ارزیابی کیفی نانوایی ها  استان توسط کارشناسان آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه


ارزیابی کیفی نانوایی ها  استان توسط کارشناسان آزمایشگاه شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه سه

کارشناسان آزمایشگاه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه،طی بازدیدهای منظم و برنامه ریزی شده از تعدادی از نانوایی های استان، اقدام به بررسی کیفی نانهای تولیدی و امتیاز بندی این نانوایی ها نمودند.

در این امتیاز بندی از امتیاز 5 که حداکثر امتیاز در نظرگرفته شده است، امتیاز نانوایی های لواش 3/99 و نانوایی های سنگک 4/2 و نانواییهای بربری 4/08 لحاظ گردید.

همچنین طی آنالیز  وبررسی های آزمایشگاهی مشخص گردید که میزان PH  نانهای استان مطلوب و این نانها دارای کیفیت مناسب می باشند.

 

روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه

 

 1397/8/14  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 202  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام