فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

عملکرد واحد آزمایشگاه غله فارس در بهمن ماه 1397

عملکرد واحد آزمایشگاه غله فارس در بهمن ماه 1397
1-بازدید از کارخانجات آرد سازی و نمونه گیری مستمر از این کارخانجات 2-بازدید از نانواییهای سطح شهر شیراز توسط کارشناسان آزمایشگاه و همچنین کارشناسان
عملکرد واحد آزمایشگاه غله فارس در بهمن ماه 1397


عملکرد واحد آزمایشگاه غله فارس در بهمن ماه 1397

 

1-بازدید ازکارخانجات آرد سازی و نمونه گیری مستمر از این کارخانجات

2-بازدید ازنانواییهای سطح شهر شیراز توسط کارشناسان آزمایشگاه و همچنین کارشناسان

غله شهرستان لارستان و ارسال به آزمایشگاه مرکزی استان جهت گرفتن ph

و ارزشیابی کیفی آنها

3-آنالیز میکربی و شیمی بر روی آردهای کارخانجات

4-تنظیم و ارسال چک لیست انبارهای دارای کالاهای اساسی

5-بازدید مدیرآزمایشگاه از کارخانجات آرد سازی به همراه هیات درجه بندی جهت درجه

بندی کارخانجات آرد استان

6-بازدید ازانبارهای دهپیاله و اکبرآباد و نمونه گیری از برنج های جدید الورود      

7-گرفتن آمار کل موجودی برنج انبار دهپیاله بصورت تاریخ تولید و انقضا

8-پیگیری ضایعات و امحا کالاهای اساسی انبارها

9-آزاد شدن برنجهای تایلندی رده ب توسط علوم پزشکی با پیگیری واحد آزمایشگاه

10-رفع مشکلات برقی آزمایشکاه

11-خرید ملزومات آزمایشگاه

12-پیگیری تعیین مسوول فنی جهت سیلوها و انبارها

13-قرص گذاری برنج های تایلندی رده ب همچنین اندازه گیری رطوبت این برنجها

14-قرص گذاری انبار مکانیزه فسا

15-بازدید ازانبار فلزی و پیگیری تا تخلیه کامل گلرنگ ها از این انبار برای تخلیه قند و شکر

16-سم پاشی انبارفلزی پس از تخلیه گلرنگها

17-تهیه آمارموجودی برنج و شکر انبار اکبرآباد، دهپیاله،فسا،اقلید و مرودشت

18-ارسال نتایج آنالیز شیمی و میکربی آرد کارخانجات به پژوهشکده غلات

19-ارسال نتایج آنالیز گندم والس کارخانجات به پژوهشکده غلات

20-ارسال نتایج ph  وارزیابی کیفیت نان سطح استان به پژوهشکده

21-پیگیری اسامی عاملین افت، تشخیص و ذیحساب جهت فصل خرید 98 با همکاری

تعاون روستایی

22-برنامه ریزی خرید سال 1398

23-بیمه تجهیزات آزمایشگاه

24-تهیه و تکثیردستورالعمل خرید گندم و دانه های روغنی فصل آتی

25-بازدید ازنانوایی دهرم فراشبند توسط کارشناس مسوول آزمایشگاه و مسوول کارخانه

آرد شبانکاره ونمونه برداری از آرد کارخانه فوق با توجه به شکایت مطروحه

26-طبقه بندی آزمایشگاه جهت نگهداری گندمها در فصل خرید آتی

27-ثبت میزان رطوبتهای ورودی و خروجی تمام سیلوها و انبارهای ذخیره سازی گندم

28پیگیری مجوزفروش روغنهای ضایعاتی با هماهنگی واحد حقوقی پژوهشکده غلات

 

 

روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 31397/11/27  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 189  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام