فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

جلسه هماهنگی توزیع و حمل شکر استان

جلسه هماهنگی توزیع و حمل شکر استان
در این جلسه که با حضور آقایان جباری عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3 ، روزبه مدیر حراست شرکت ، جمالی مدیر توزیع و فروش و مسوول بازرسی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3 نهادهای امنیتی و مدیران کارخانجات قند و شکرفسا، اقلید و مرودشت
جلسه هماهنگی توزیع و حمل شکر استان


جلسه هماهنگی توزیع و حمل شکر استان        

 

در این جلسه که با حضور آقایان جباری عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات

 

بازرگانی منطقه 3 ، روزبه مدیر حراست شرکت ، جمالی مدیر توزیع و فروش ومسوول بازرسی شرکت

 

غله و خدمات بازرگانی منطقه3، نهادهای امنیتی و مدیران کارخانجات قند و شکرفسا، اقلید و مرودشت

 

در محل دفتر مدیر عامل شرکت برگزار شد مقرر گردید کارخانه قند فسا هر چه سریعتر بارگیری و حمل

 

انبارهای خود را افزایش داده و به سقف مطلوب با توجه به شرایط موجود برساند ودر این راستا نسبت

 

به افزیش نیروی کار و همچنین زمان بارگیری و حمل شکر از انبارهای خود اهتمام ویژه ورزد.

 

کارخانجات شکر اقلید و مرودشت نیز موظف گردیدند نسبت به افزایش بارگیری و حمل از موجودی

 

شکر انبارهای خود به سایر نقاط استان و استانهای همجوار تمهیدات لازم فراهم نمایند.

 

 

روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3

 1397/12/17  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 181  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام