فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

بازدید دکتر عباسی معروفان عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی خارجی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

بازدید دکتر عباسی معروفان عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی خارجی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
بازدید دکتر عباسی معروفان عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی خارجی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مهندس جباری عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3 از کارخانه قند فسا.
بازدید دکتر عباسی معروفان عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی خارجی شرکت مادر تخصصی   بازرگانی دولتی ایران


بازدید دکتر عباسی معروفان عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی خارجی شرکت مادرتخصصی

 

بازرگانی دولتی ایران و مهندس جباری عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات

 

بازرگانی منطقه 3 از کارخانه قند فسا. دکتر عباسی معروفان عضو هیات مدیره ومعاون بازرگانی

 

خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران از نزدیک در جریان کم و کیف تولید و توزیع شکر از

 

کارخانه قند فسا قرار گرفتند و در جلسه ای با حضور مهندس رعیت پیشه و سایرمدیران کارخانه

 

فوق نکات کلیدی و مهم با توجه به شرایط موجود بازار و جامعه را یادآور گشتند واز مجموعه

 

مدیران کارخانه تلاش برای افزایش تولید و توزیع بیشتر را بیان داشتند.

 

روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 31398/2/16  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 50  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام