فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

بازدید دکتر حیدری معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مهندس عبدلی مدیر کل دفتر فنی مهندسی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

بازدید دکتر حیدری معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مهندس عبدلی مدیر کل دفتر فنی مهندسی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
بازدید دکتر حیدری معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مهندس عبدلی مدیر کل دفتر فنی مهندسی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به همراه مهندس رستاد مدیر کل اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس
بازدید دکتر حیدری معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران   و مهندس عبدلی مدیر کل دفتر فنی مهندسی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران


بازدید دکتر حیدری معاونت محترم برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 

و مهندس عبدلی مدیرکل دفتر فنی مهندسی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به

 

همراه مهندس رستادمدیر کل اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس و کارشناسان فنی

 

اداره کل غله استان وشرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از پروژه ساخت سیلوی

 

فلزی 30 هزار تنیشهرستان اقلید در معیت دکتر حیدری و مهندس عبدلی ....

 

قابل ذکر است هیات بازدید کننده از نزدیک در جریان کم و کیف پروژه فوق قرار گرفته و

 

هماهنگیهای لازم درخصوص ادامه و تکمیل پروژه صورت پذیرفت.

 

روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس1398/7/24  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 209  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام