فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

مهندس جباری معاون بازرگانی اداره کل غله فارس درخصوص توزیع شکر استان بیان داشتند

مهندس جباری معاون بازرگانی اداره کل غله فارس درخصوص توزیع شکر استان بیان داشتند
براساس مجوز صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد توزیع 30 هزار تن شکر ازمحل موجودی تصفیه شکر خام کارخانجات قند و شکر کشور و اختصاص 1515 تن شکر برای برای استان فارس
مهندس جباری معاون بازرگانی اداره کل غله فارس درخصوص توزیع شکر استان بیان داشتند


براساس مجوز صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد توزیع 30 هزار تن شکر ازمحل موجودی تصفیه شکر خام کارخانجات قند و شکر کشور و اختصاص 1515 تن شکر برای برای استان فارس بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار از سهمیه اختصاصی استان مقدار 700 تن جهت صنایع مصرف کننده شکر و 815تن برای مصارف صنف و خانوار در نظر گرفته شده است. مقرر گردید سهمیه صنف و خانواراز طریق فروشگاههای زنجیره ای و تعاونیهای مصرف صنف  خانوار و لبنیات و سایر مراکز توزیع کننده به واحدهای فوق نسبت به توزیع آن اقدام شود. ضمنا نظارت بر حسن توزیع توسط بازرسان سازمان صنعت و معدن استان انجام خواهد شد. قیمت فروش به موزعین درب کارخانه 40500ریال و در سطح خرده فروشی 47000 می باشد که نرخ فوق بر اساس مصوبه سازمان حمایت ازمصرف و تولید کنندگان می باشد.

روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس1398/10/16  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 90  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام