فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس در راستای پیشگیری و جلوگیری از چرخه انتقال ویروس کرونا از واحدهای نانوایی به مصرف کنندگان و خریداران نان و بالعکس

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس در راستای پیشگیری و جلوگیری از چرخه انتقال ویروس کرونا از واحدهای نانوایی به مصرف کنندگان و خریداران نان و بالعکس
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس در راستای پیشگیری و جلوگیری از چرخه انتقال ویروس کرونا از واحدهای نانوایی به مصرف کنندگان و خریداران نان و بالعکس و همچنین با عنایت به کمبود مواد ضد عفونی کننده و دستکش در یک طرح ابتکاری با همکاری واحدهای نانوایی شهرستان شیراز نسبت به نصب روشویی اقدام گردید.
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس در راستای پیشگیری و جلوگیری از چرخه انتقال   ویروس کرونا از واحدهای نانوایی به مصرف کنندگان و خریداران نان و  بالعکس


اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس در راستای پیشگیری و جلوگیری از چرخه انتقال

 

ویروس کرونا ازواحدهای نانوایی به مصرف کنندگان و خریداران نان و  بالعکس و همچنین با

 

عنایت به کمبود موادضد عفونی کننده و دستکش در یک طرح ابتکاری با همکاری واحدهای نانوایی

 

شهرستان شیراز نسبت به نصب روشویی اقدام گردید.

 

بر اساس این طرح خریداران و مصرف کنندگان نان قبل از خرید نان مکلف به شستن دستهای خود

 

بر اساس استانداردهای بهداشتی می باشند. این اقدام علاوه بر صرفه اقتصادی ، عملیاتی ترین

 

راهکار برای جلوگیری از انتقال دوسویه ویروس کرونا از نانوا به مردم و از مردم به نانوا می باشد

 

و دارای بازخوردبسیار خوبی توسط مردم بوده است. تاکنون واحدها و مجتمع های تولید نان و

 

نانوایی های بزرگ شهرستان شیراز نسبت به این امر مهم اقدام نموده اند.

 

     روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس1398/12/24  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 89  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام