فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

میزان خرید و ذخیره سازی گندم و کلزا در استان فارس

میزان خرید و ذخیره سازی گندم و کلزا در استان فارس
گزارش مهندس زارع مدیر خدمات بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس در خصوص میزان خرید گندم و دانه روغنی کلزا از کشاورزان عزیز استان تا تاریخ 21 اردیبهشت 99
میزان خرید و ذخیره سازی گندم و کلزا در استان فارس


میزان خرید و ذخیره سازی گندم و کلزا در استان فارس

 

گزارش مهندس زارع مدیر خدمات بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس

 

در خصوص میزان خریدگندم و دانه روغنی کلزا از کشاورزان عزیز استان تا تاریخ

 

21 اردیبهشت 99

 

مهندس زارع  بیان داشتند میزان خرید گندم در استان تا تاریخ21 اردیبهشت 99 نسبت به مدت

 

مشابه در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و تا تاریخ فوق 79000 تن ازکشاورزان زحمتکش

 

استان گندم خریداری شده که در سال گذشته در همین زمان 60400 تن خریداری شده بود.

 

امسال کلزا نیز تااین تاریخ 6900 تن خریداری شده که در سال گذشته در همین مدت 3250 تن

 

دانه روغنی کلزاخریداری شده بود.

 

 

روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس1399/2/22  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 87  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام