فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

دومین بازدید مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس در سال 99 از انبار مکانیزه ذخیره سازی گندم فیروزآباد.

دومین بازدید مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس در سال 99 از انبار مکانیزه ذخیره سازی گندم فیروزآباد.
مهندس رستاد مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس و هیات همراه از انبار مکانیزه ذخیره سازی گندم فیروز آباد بازدید به عمل آوردند و از بتن ریزی کف انبار و تعمیرات انبار فوق با توجه به بازدید قبلی در تاریخ 99/2/2
دومین بازدید مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس در سال 99 از انبار مکانیزه   ذخیره سازی گندم فیروزآباد.


دومین بازدید مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس در سال 99 از انبار مکانیزه

 

ذخیره سازی گندم فیروزآباد.

 

مهندس رستاد مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس و هیات همراه از انبار مکانیزه

 

ذخیره سازی گندم فیروز آباد بازدید به عمل آوردند و از بتن ریزی کف انبار و تعمیرات انبار فوق

 

با توجه به بازدیدقبلی در تاریخ 99/2/2 از حجم فعالیتها و عملیات انجام گرفته در مدت یک

 

ماهه ی گذشته بالاخص بتن ریزی کف انبار به جهت هر چه سریعتر آماده شدن این انبار برای تخلیه

 

گندم بازدید و اطلاع حاصل نمودند. در ادامه آقای صفری مدیر انبار مکانیزه فیروز آباد در

 

در خصوص پیشرفت عملیات بتن ریزی و مراحل انجام کار و مشکلات موجود در انبار فیروزآباد

 

توضیحات کامل ارائه نمودند.

 

 

روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس1399/2/27  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 84  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام