فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

اولین جلسه اقدامات اجرایی قبل از شروع عملیات خرید تضمینی سال 1400

اولین جلسه اقدامات اجرایی قبل از شروع عملیات خرید تضمینی سال 1400
اولین جلسه اقدامات اجرایی قبل از شروع عملیات خرید تضمینی سال 1400 خورشیدی و هماهنگی جهت فراخوان ، تعیین مراکز غیر ملکی، بازدید کارگروه فنی ، بازرگانی از مراکز متقاضیان مشارکت در خرید ، ارزیابی و انتخاب عوامل تشخیص و ذیحساب مراکز در محل سالن اجتماعات اداره غله و خدمات بازرگانی
اولین جلسه اقدامات اجرایی قبل از شروع عملیات خرید تضمینی سال 1400


اولین جلسه اقدامات اجرایی قبل از شروع عملیات خرید تضمینی سال 1400

 

خورشیدی و هماهنگی جهت فراخوان ، تعیین مراکز غیر ملکی، بازدید کارگروه

 

فنی ، بازرگانی ازمراکز متقاضیان مشارکت در خرید ، ارزیابی و انتخاب عوامل

 

تشخیص و ذیحساب مراکز، در محل سالن اجتماعات اداره غله و خدمات بازرگانی

 

استان فارس با حضورنمایندگان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

 

استانداری، سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان، سازمان تعاونی روستایی استان

 

اتحادیه تعاونی روستایی استان ، انجمن صنفی کارخانجات آرد استان و مهندس جباری

 

سرپرست اداره غله وخدمات بازرگانی استان فارس ، مدیران و کارشناسان واحدهای

 

اداری و مالی،بازرگانی ، آزمایشگاه ، حراست و امور رایانه برگزار گردید.

 

در این جلسه در خصوص مراکز خرید ، خرید توافقی، امور مرتبط با آزمایشگاه و

 

آموزش عوامل تشخیص وذیحساب ، هماهنگیهای لازم و به موقع با شرکت مادر

 

تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، پیگیری بازگشت کاورهای تحویلی به اتحادیه

 

تعاونی روستایی استان، مکاتبات لازم با سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سازمان

 

تعاونی روستایی جهت تامین عوامل ذیحساب و تشخیص و سایر امور مرتبط با

 

امر خرید تضمینی سال1400 خورشیدی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

 

 

      روابط عمومی اداره کل  غله و خدمات بازرگانی استان فارس1399/8/24  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 168  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام