فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

تعیین مقدار 1400 تن از محل روغن خام فروخته شده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز جهت تصفیه

تعیین مقدار 1400 تن از محل روغن خام فروخته شده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز جهت تصفیه
تعیین مقدار 1400 تن از محل روغن خام فروخته شده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز جهت تصفیه در کارخانه فوق و توزیع در استان فارس
تعیین مقدار 1400 تن از محل روغن خام فروخته شده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران   به کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز جهت تصفیه


تعیین مقدار 1400 تن از محل روغن خام فروخته شده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 

به کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز جهت تصفیه در کارخانه فوق و توزیع در استان فارس

 

بنا به پیشنهاد مهندس جباری سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس مقرر گردید مقدار

 

1400 تن از محل روغن خام فروخته شده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به کارخانه

 

روغن نباتی نرگس شیراز جهت تصفیه و تبدیل به روغن خوراکی و توزیع مقدار فوق در سطح

 

استان فارس اختصاص یابد.

 

                 روابط عمومی اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان فارس1399/9/6  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 145  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام