فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

اولین محموله خرید تضمینی گندم در سال 1400 خورشیدی استان فارس تحویل مرکز خرید گندم کمیسیون کارخانه آرد نصر لامرد گردید.

اولین محموله خرید تضمینی گندم در سال 1400 خورشیدی استان فارس تحویل مرکز خرید گندم کمیسیون کارخانه آرد نصر لامرد گردید.
مهندس جباری مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس در این خصوص بیان داشت بر اساس پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برآورد مقدار گندم استحصالی سال 1400 بیش از یک میلیون تن می باشد که با توجه به روند تجربی خرید گندم در سالهای گذشته پیش بینی می شود قریب به 900 هزار تن گندم در استان فارس خریداری شود.
اولین محموله خرید تضمینی گندم در سال 1400 خورشیدی استان فارس تحویل مرکز خرید  گندم کمیسیون کارخانه آرد نصر لامرد گردید.


اولین محموله خرید تضمینی گندم در سال 1400 خورشیدی استان فارس تحویل مرکز خرید

 

گندم کمیسیون کارخانه آرد نصر لامرد گردید.

 

مهندس جباری مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس در این خصوص بیان داشت

 

بر اساس پیش بینی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برآورد مقدار گندم استحصالی سال

 

1400 بیش از یک میلیون تن می باشد که با توجه به روند تجربی خرید گندم در سالهای گذشته

 

پیش بینی می شود قریب به 900 هزار تن گندم در استان فارس خریداری شود.

 

در سال جاری با توجه به کاهش میزان بارندگیها بالاخص در مناطق جنوبی استان از مزارع

 

کشت گندم دیم برداشت قابل توجه و در حد انتظاری نخواهیم داشت و برداشت از مزارع

 

کشت آبی در این مناطق قابل توجه خواهد بود.

 

به هر حال به نظر میرسد کاهش چشمگیری در خرید تضمینی گندم در نواحی جنوبی استان

 

داشته باشیم. اولین محموله گندم سال جاری به مرکز خرید نصر لامرد تحویل و بر اساس مجوزی

 

که ستاد در سامانه خرید جانمائی نموده است محمولات گندم وصولی در سامانه فوق ثبت خواهند

 

شد، در حال حاضر قیمت خرید گندم معمولی 40000 ریال می باشد و کلیه تدابیر لازم جهت

 

یک خرید شفاف ، سهل وآسان انجام گرفته و تمامی مراکز خرید ملکی ، مباشر و اجاره ای

بر اساس استانداردهای مورد نظر و تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی آماده خرید گندم

 

از کشاورزان عزیز هم استانی می باشند. نکته قابل ذکر ، با توجه به حضور دلالان و سلف

 

خران گندم در منطقه مهر لامرد استان فارس برای خرید گندم با نرخهای بالاتر از نرخ مصوب

 

در حال شکل گیری است و با عملیاتی شدن خرید گندم در صورت فعالیت غیر مجاز عوامل

 

فوق تدابیر لازم اجراخواهد شد.

 

 

             روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس1400/1/11  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 162  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام