فهرست سایت

ورود به سایت

     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام

وضعیت آب و هوا

اوقات شرعی

خرید گندم در استان فارس از مرز 500000 تن گذشت

خرید گندم در استان فارس از مرز 500000 تن گذشت
مهندس جباری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان فارس گفت : خرید گندم در استان فارس در تاریخ 10/5/1400 به میزان 500067 تن
خرید گندم در استان فارس از مرز 500000 تن گذشت


خرید گندم در استان فارس از مرز 500000 تن گذشت

 

مهندس جباری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان فارس گفت :

 

خرید گندم در استان فارس در تاریخ 10/5/1400 به میزان 500067 تن و ارزش

 

25165 میلیارد ریال که این میزان گندم خریداری شده توسط 39713 کشاورز

 

محترم استان فارسی درقالب 101105 رکورد ثبت شده خریداری گردیده است که

 

تا تاریخ یاد شده ازکل مطالبات کشاورزان 23355 میلیارد ریال پرداخت شده است.

 

قابل ذکر است در مدت مشابه سال گذشته میزان 863607 تن گندم از کشاورزان

 

محترم خریداری شده بود که خرید امسال نسبت به میزان فوق حکایت از کاهش

 

43 درصدی دارد.

 

             روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان فارس1400/5/10  : تاریخ درج خبر

تعداد بازدیدها : 62  

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84398

پیگیری شکایات


کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام